มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสถานที่ ในการพิจารณาก่อนเปิดร้านสปา

มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสถานที่ ในการพิจารณาก่อนเปิดร้านสปา

การเปิดร้านสปาให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายๆด้าน ทั้งการมีความรู้ในด้านสปา การเรียนนวดสปา สิ่งที่สำคัญคือแผนธุรกิจและต้องมีการทำการสำรวจวิเคราะห์ตลาด เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจก่อนลงตลาดจริงทุกครั้ง แม้ธุรกิจเพื่อสุขภาพและสปาจะมีแนวโน้มการเติบโตที่สูง แต่ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน การคิดเองว่าจะดีและเพราะตัวคุณชอบไปใช้บริการสปาบ่อยๆนั้นไม่เพียงพอ ที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้

มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสถานที่  พิจารณาลักษณะสภาพและการจัดพื้นที่ภายในสถานประกอบการที่เอื้อต่อการให้บริการดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. การตกแต่งสถานที่ต้องมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยหรือความเป็นธรรมชาติ
  2. บริเวณต้อนรับหรือบริเวณให้ข้อมูลบริการมีความสะอาดเป็นระเบียบถ่ายเทอากาศได้ดีมีบรรยากาศผ่อนคลายมีความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทย
  3. การจัดแบ่งพื้นที่ในการใช้งานเป็นสัดส่วนสะดวกปลอดภัยในการใช้บริการ
  4. ทางสัญจรและการเข้าถึง. บริการต่างๆของการบริการสะดวกและปลอดภัยไม่ซับซ้อน
  5. แผนผังแสดงจุดต่างๆของสถานประกอบการที่สำคัญแสดงไว้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย เช่น ทางหนีไฟ เป็นต้น
  6. ป้ายชื่อสถานประกอบการมีขนาดของป้ายและตัวอักษรเป็นไปตามกฎหมายกำหนดมีภาษาไทยที่ภาษาต่างประเทศกันกลับตรงตามที่ได้ยื่นคำขอ.
  7. ห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้แยกเป็นสัดส่วนสะอาดสะดวกและปลอดภัย
  8. มีห้องพักพนักงานแยกเป็นสัดส่วน
  9. การใช้เสียงดนตรีเสียงเพลงหรือเสียงธรรมชาติที่ใช้เหมาะสมฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลาย
  10. ความปลอดภัยและระบบแจ้งเตือน

ธุรกิจสปา เป็นการบริการเพื่อสุขภาพของทั้ง ร่างกาย จิตใจด้วยวิธีการต่างๆ สำหรับเจ้าของร้านหรือเจ้าของกิจการที่ต้องการเปิดร้านนวดสปาสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมรวมไปถึงการจัดหาจัดซื้ออุปกรณ์นวดสปาที่ใช้ในร้านนวดสปาที่สามารถ Design และจัดเตรียมให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมโดยสามารถหาซื้ออุปกรณ์นวดสปาได้จากร้านที่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ สปาโดยตรงค่ะ

สนใจอุปกรณ์นวดสปา เตียงนวด เก้าอี้นวดเท้า ตู้อบสมุนไพร เบาะนวดไทย สปา

สอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel.0805887444

line: คลิกลิงค์    http://nav.cx/sD7MjZp

เยี่ยมชมเว็ปไซส์ www.catalogspa.com

เยี่ยมชมFacebook https://m.facebook.com/catalogspa