ศาสตร์แห่งการฟื้นฟูร่างกายด้วยการนวดประโยชน์เป็นอย่างดี

ศาสตร์แห่งการฟื้นฟูร่างกายด้วยการนวดประโยชน์กันเป็นอย่างดี ผู้มีปัญหาเรื่องน้ำหนักควรออกกำลังกาย ประกอบกับทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยการอบสมุนไพร กระแสตื่นตัวเรื่องสุขภาพที่มากขึ้นของคนรุ่นใหม่ ทำให้ธุรกิจสปา การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพและความงามเป็นที่แพร่หลายเป็นอย่างมาก เช่น ตลาดทัวร์สุขภาพ โครงการอันซีนไทยแลนด์ แดน “Unseen Spa” ท่ามกลางแหล่งน้ำพุร้อน แหล่งธรรมชาติที่สวยงาม เป็นที่ดึงดูดและมัดใจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ใส่ใจสุขภาพเข้ามาใช้บริการ ในประเทศไทยได้มีการผสมผสานองค์ความรู้ต่างๆตามแนวธรรมชาติบำบัดและการออกกำลังกายการรักษาจิตใจตามแนวพุทธเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกลมกลืนของร่างกายและจิตใจ รูปแบบสปาในเมืองไทยนั้นส่วนใหญ่แล้วจะมีการให้ลูกค้าอบไอน้ำในตู้อบสมุนไพรไอน้ำ การอบไอน้ำหรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการบำบัดด้วยความร้อนค่ะ