การนวดขาช่วยสร้างสรีระติ่อร่างกายเป็นอย่างมาก

การนวดขาไม่ว่าจะนวดเพื่อรักษาโรคใดใดก็ตามจะต้องนวดกระตุ้นพื้นที่สะท้อนของเส้นประสาทช่องท้องการนวดนั้นหมอนหนุนรองศรีษะและให้ลูกค้าเหยียดขาให้ตรงปล่อยตามสบายใช้เก้าอี้นวดเท้าปรับเอนได้และสามารถรองรับสรีระของผู้ที่มาใช้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการนวดให้แก่หมอนวดและเพื่อที่จะให้สรีระร่างกายของที่มาใช้บริการในการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้านั้นได้ผ่อนคลายและได้พักผ่อนอย่างเต็มที่การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้านั้นก็คือการนั่งเอนตัวไปข้างหลังในส่วนศีรษะและต้นคอพิงแนบกับพนักของเก้าอี้นวดเท้า  ขาเหยียดตามสบายและยกเท้าขึ้นเพื่อที่จะได้ทำการนวดได้สะดวก ผู้ประกอบการจึงควรมีการ